DZC-9003 CPU2、LCD驱动-谛洲电脑电路板维修

更新:2017-1-4 22:38:00      点击:
  • 品牌:   谛洲电脑
  • 型号:   DZC-9003 CPU2
  • 市场价:    元
  • 优惠价:    元 (已有 0 人购买)
  • 在线订购   加入收藏
产品介绍
DZC-9003 CPU2、LCD驱动 1.80c186ES-16 Bits@40MHz 2.RS-232:键盘通信介面 3.7.4" DSTN LCD 显示器 4.RS-422:LCD  驱动介面 5.80组模组记忆 6.24 小时时间显示 7自动开机、关机预热功能
谛洲电脑电路板维修
更多产品